• pl
  • en
  • de
  • fr
  • ru

Projekty UE

Fundusze Europejskie Polska WschodniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa TEMA Sp. z o.o. Sp. k.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

CEL PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności TEMA poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY:

Opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa określającej m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie oraz zawierającej rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzornicznej oraz wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Spółki kluczowym rezultatem projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 142 680.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 98 600.00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl


Fundusze Europejskie Polska WschodniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt pt. „Uruchomienie produkcji tanich przyczep PRAKTI DUMPER w efekcie samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP


CEL PROJEKTU:

Wdrożenie do praktyki przemysłowej przeprowadzonych przez TEMA Sp. z o.o. Sp. k. prac B+R poprzez uruchomienie seryjnej produkcji taniej, innowacyjnej i ekologicznej przyczepy PRAKTI DUMPER.

PLANOWANE EFEKTY:
-Wzrost zatrudnienia: etaty utworzone na potrzeby nowej produkcji;
-Wzrost przychodów: w efekcie sprzedaży nowych produktów;
-Polityka niskich cen.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 883 070.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 845 400.00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl